Instalacja Oracle Express, APEX, SQL Developer w systemie Linux

 

1. Oracle Express (baza danych)

2. SQL Developer

3. Oracle Aplication Express (Apex)

 

 

wersje:

openSUSE 12.2x86_64 (system operacyjny linux)

Oracle Express XE 11.2.0-1 (*.rpm) (baza danych)

SQL Developer 4.0.2.15.21 (*.rpm)

APEX 4.2.5 (*.zip)

 

 

1. Instalacja Oracle Express (baza danych)

 

 1. a)W systemie linux musi być minimum 2GB partycji Swap, w przeciwnym wypadku baza Oracle nie zainstaluje się. 

 2. b)Po zainstalowaniu musimy utworzyć plik: 

   

  /etc/profile.d/oracle.sh 

   

  plik ten będzie ładował się przy logowaniu użytkowników. 

 

zawartość pliku:

 

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe

PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin

export ORACLE_HOME

export ORACLE_SID=XE

export PATH

 

 

2. Instalacja SQL Developer

 

 1. a)Po zainstalowaniu SQL Developer musimy zainstalować JAVE JDK do pobrania ze strony Oracle. 

 2. b)Np. na koncie root uruchamiany SQL Developer (mamy błąd, nie uruchamia się). 

  Musimy edytować plik: 

   

  /root/.sqldeveloper/4.0.0/product.conf 

   

  w pliku edytujemy linijkę i wpisujemy: 

  SetJavaHome /usr/java/jdk1.7.0_55     ##podajemy ścieżkę do javy w systemie 

   

 3. c)Uruchamiamy SQL Developer i wskazujemy katalog do plików systemowych programu: 

  system4.0.2.15.22 

 

 

 

 

 

 1. 3.Instalacja APEX 

   

Rozpakowujemy APEX (*.zip) na dysk główny, do katalogu  /apex

linux-ufd6:/# unzip -d /apex apex_4.2.5.zip

 

linux-ufd6:/# sqlplus

user-name: system

password: nasze_haslo

 

Ustawiamy hasło dla użytkownika SYS

SQL> password SYS

New password: nasze_haslo

Retype new password: nasze_haslo

SQL> exit

 

linux-ufd6:/# cd /apex/

linux-ufd6:/# sqlplus SYS as SYSDBA

SQL>@apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/

 

po zainstalowaniu łączymy się ponownie

linux-ufd6:/# sqlplus SYS as SYSDBA

 

kopiujemy pliki graficzne

SQL>@apxldimg

zatwierdzany 2x enter

 

ustawiamy hasło administratora APEX:

SQL>@apxchpwd

SQL>exit

 

Domyślny administrator APEX:

 

WORKSPACE: INTERNAL

użytkownik: ADMIN

hasło zgodne z tym co ustawiliśmy podczas ostatniego skryptu.

 

http://localhost:8080/apex

 

 

4. Upgrade APEX do nowszej wersji

 

 

 1. linux-ufd6:/# sqlplus SYS as SYSDBA

   

  SQL>drop user apex_040100 cascade;

  User dropped.

   

  SQL>@apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/

 

 1. dalej postępujemy tak jak w przypadku nowej instalacji............

  apex_040100 – nazwa użytkownika

18.05.2014r.